Article

Ara fa anys (1967): La nova denominació del Col·legi Sant Pere Claver

novembre 19, 2017

Xavier Rodríguez /  Des dels seus inicis, com a escola del pare Artigues, sempre ha fet una tasca social important al Poble-sec.

Escola_164

Imatge d’una pel·lícula documental dels anys cinquanta

En la zona del nostre barri més propera al port, les Hortes de Sant Bertran, al carrer de Vila i Vilà, el 1945 es va crear la parròquia de Sant Pere Claver, llavors una de les zones socialment més deprimides del Poble-sec, amb força mancances d’alimentació, educació, sanitat i habitatge. El 1948, el pare jesuïta Lluís Artigues es va fer càrrec de la nova parròquia, i immediatament va mirar d’aconseguir recursos per poder iniciar una millora de les condicions, sovint infrahumanes, en què vivien bona part del veïns de la zona i de les zones properes, barraques de Montjuïc i Raval principalment. Així, el 1945 es va obrir l’Escola per a nens, i el 1955 el centre Stella Matutina per a nenes, on no sols es feien tasques docents, sinó també formació professional; i el 1960 foren reconeguts com a filials de l’Institut Ausiàs March. El 1967, les escoles de la parròquia passaren a tenir la denominació de Sant Pere Claver.

El 1950 es va crear l’Obre de la Mare, per atendre les dones amb problemes; el 1954 es va obrir l’Hospital de Sant Pere Claver; i el 1960 es va construir l’actual església del carrer de Palaudàries.

Misèria a la Terra Negra 

Des del punt de vista del moment actual, ens és difícil percebre la gravetat real de la manca d’infraestructures d’aquella zona del Poble-sec, en plena Barcelona de postguerra. A causa dels dipòsits de carbó de les centrals tèrmiques d’electricitat i del port, el nom popular era la Terra Negra. I és que, a més d’aquesta negror, al voltant dels dipòsits, magatzems i descampats en una zona poc habitada, hi varen créixer la prostitució, la marginació i la delinqüència, i es va consolidar un terrible segon valor metafòric per a aquest malnom. El fet és que la conflictivitat i misèria de la zona en els anys quaranta fou a poc a poc apaivagada i reconduïda gràcies a la tasca social generada al voltant de Sant Pere Claver, sota la direcció de Lluís Artigues i dels posteriors successors, com el pare Joan Rovira. De la nova denominació del Col·legi Sant Pere Claver, ara fa 50 anys.Copyright © 2012. Zona Sec

RSS web per ADRA Informatica .