Article

Ara fa anys… 25 de maig 2002

maig 27, 2017

Xavier Rodríguez / 25 Maig 2002: Inauguració de la zona de vianants dels carrers Blesa i Blai, entre Nou de la Rambla i Tapioles

De fet, el carrer de Blai, de sempre, ha estat la via més important interior del barri del Poble-sec, amb una vida comercial més notable que en qualsevol altre carrer del nostre àmbit. A la tardor de 1998 es varen iniciar les obres. El projecte complet eliminava la vorera i la calçada de tot el carrer de Blai i del sector de Blesa que va de Fontrodona a Nou de la Rambla, tot posant-hi un empedrat de lloses que faci homogeni el sòl de la via. S’havien projectat dues fases: la primera, a Blai, de Tapioles a la plaça dels Ocellets, que també es va remodelar; i la segona, a Blai, de Tapioles a Fontrodona, i Blesa de Fontrodona al carrer Nou de la Rambla.

Fotografies de com era el carrer Blai abans de passar a ser zona de vianants

Fotografies de com era el carrer Blai abans de passar a ser zona de vianants

Primera fase de les obres

La primera fase va trobar un seriós entrebanc que no s’havia previst, d’origen anterior: els primers anys setanta, quan es varen fer al subsòl del Paral·lel les obres de la línia 3, el carrer de Blai fou utilitzat com a via alternativa. Això va provocar que, per tal de poder suportar el pes de cotxes camions i autobusos que hi passaven, es fes una protecció massissa de formigó, a la part baixa de la via, és a dir, entre Blasco de Garay i la plaça dels Ocellets. Aquest reforç dels anys setanta va suposar necessitar l’aprovació i licitació d’un nou pressupost, atès el notable increment de costes que suposava eliminar-lo. Amb el parèntesi d’aquest sector de Blai, la resta de les obres de la primera fase es varen inaugurar l’abril de 1999 (es pot llegir al número 9 de
ZONA SEC).

Segona fase de les obres

La segona fase es va executar entre la tardor de 2001 (ZONA SEC NÚM. 25) i maig de 2002, sense tants entrebancs com va trobar la primera. A partir de la seva inauguració com a zona de vianants, la transformació de la via, de les seves cases i, sobretot, dels seus establiments ha estat constant i accelerada. Però desenvolupar aquests canvis i les conseqüències que estan suposant serien matèria per omplir milers d’articles com el present. Així, doncs, de la inauguració d’aquest ampli espai com a zona de vianants, ara fa 15 anys.Copyright © 2012. Zona Sec

RSS web per ADRA Informatica .