Article

Els canvis viscuts al barri els darrers anys afecten la nostra salut

novembre 19, 2017

Agència de salut pública de Barcelona / L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), juntament amb la Comissió de Salut del Pla Comunitari, realitzarà en els propers mesos un diagnòstic de salut del Poble-sec en el marc del programa Barcelona Salut als Barris.

El soroll, la brutícia o la pujada dels preus dels lloguers són problemes que han sorgit al Poblesec als darrers anys i han afectat la salut de veïns i veïnes del barri. Tot i que no semblin, a priori, problemes pròpiament de salut, són factors socials fonamentals que condicionen i determinen l’estat de salut de la població i la seva qualitat de vida. L’Agència de Salut Pública de Barcelona (L’ASPB) pretén descriure aquesta nova realitat mitjançant la realització d’un diagnòstic de salut al marc del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB). Serà un procés participatiu, realitzat conjuntament per entitats i veïns i veïnes, on s’actualitzarà el diagnòstic realitzat al barri al 2008. En aquest primer diagnòstic es van identificar quatre problemes prioritaris: salut mental en adults, problemes de dependència i autonomia en gent gran, obesitat i sedentarisme en la infància i consum de drogues en adolescents i joves.

salutParticipació comunitària 

El procés de diagnòstic es caracteritza per la participació comunitària. A partir dels registres disponibles de diferents fonts d’informació, l’ASPB elabora una sèrie d’indicadors per descriure l’estat de salut de la població i els seus determinants. Aquesta anàlisi es complementa amb les percepcions de persones que treballen i/o viuen al barri. Es realitzaran una sèrie d’entrevistes en profunditat a persones coneixedores del barri i es duran a terme diversos grups focals amb veïns i veïnes en funció de
les diferents edats. L’objectiu d’aquestes sessions grupals és que els veïns i les veïnes de totes les edats puguin debatre sobre els aspectes positius i negatius del barri que afecten a la seva salut.

Jornada de priorització 

El diagnòstic conclourà amb una jornada de priorització oberta perquè totes les persones interessades del barri puguin votar aquelles qüestions que creuen més importants. Esperem la col·laboració de tots els veïns i veïnes per enriquir el diagnòstic. Junts fem salut!

PER A MÉS INFORMACIÓ:

Pla Comunitari de Poble-secBarcelona Salut als barris (ASPB) i Diagnòstic de salut del Poble-sec 2008Copyright © 2012. Zona Sec

RSS web per ADRA Informatica .