Article

Montserrat Font, Professora de català al Pla d’Acollida Poble-sec: “S’han creat fortes amistats i un gran sentit de la solidaritat”

setembre 24, 2014

@Marta_Tello/ Cada mes a Zona Sec alumnes dels cursos de català impartits pel Pla d’Acollida Poble-sec ens responen a preguntes sobre el barri i els seus interessos en la secció ‘En Català’. Aquest mes hem volgut parlar amb una de les professores, la Montserrat Font, abans que comencin de nou les classes.

CasalConcordia_Peq

Les classes de català es realitzen al Casal Concòrdia/Ana Inés Fernández

Quin paper juga el català en el procés d’acollida?
Un de molt important per a la integració i bona relació dels immigrants amb la gent d’aquí. Pensa en la bona impressió que et pot fer una persona que tingui un aspecte diferent de la gent pròpia del territori i que et parli en català, encara que només digui bon dia.

Quines són les principals motivacions dels alumnes per estudiar català?
Sobretot poder-se integrar millor. D’altra banda, com és notori, els empeny poder aconseguir els documents administratius que necessiten.

Quin és el perfil de l’alumnat?
La majoria són immigrants sense gaires recursos i amb un nivell d’estudis no gaire elevat. Gairebé tots són procedents de països de llengües no romàniques, i llatinoamericans, amb dificultats perquè són molt monolingües.

Què els resulta més fàcil aprendre?
Normalment, les primeres frases d’aproximació, que se les aprenen de seguida. També el lèxic, que sempre és la part més fàcil d’una llengua.

I el més difícil?
Per als d’altres llengües més allunyades, aconseguir fer bé l’estructura de la frase. Tampoc els resulten fàcils els verbs, els pronoms, alguns sons…

Com a professora, quines dificultats et trobes i quins elements han facilitat les classes? 
Si comencen pels elements que faciliten les classes, hem de mencionar sobretot la bona harmonia que hi ha entre ells. S’han creat fortes amistats i un gran sentit de la solidaritat. És molt important la bona acollida del professorat i tenir paciència de no voler aconseguir impossibles. Pel que fa a les dificultats, em permeto mencionar la poca disponibilitat del Consorci, en aquest cas. D’altra banda, aniria molt bé poder tenir més recursos econòmics per poder donar-los més materials, ja que la seva disponibilitat monetària és molt escassa. Tenir un llibre els centraria molt més.

Als alumnes, què els agrada més del idioma?
Els agrada molt aprendre cançons, a través de les quals aprenen de tot i pregunten de tot. I a banda del que és la llengua pròpiament, els agrada molt tot el que està relacionat amb la cultura popular i la història.

Alguna anècdota durant les classes?
Doncs, per exemple, una de les coses que fem és preparar molt bé una cançó per poder-la oferir com a comiat al representant de l’Ajuntament que ve a informar-los de tràmits administratius. Sempre se’n va molt content.

 Copyright © 2012. Zona Sec

RSS web per ADRA Informatica .